Dukat Lokalny 2009 Od sierpnia Zgorzelec  będzie mógł  poszczycić się własnym dukatem miejskim, który w myśl obowiązujących zasad będzie honorowany i uznawany jako środek płatniczy w oznaczonych punktach handlowych i usługowych. Trzymając się hasła ZAMIEŃ – ZATRZYMAJ – ZAPŁAĆ możemy monetę wymienić na „złotówki”, zatrzymać - jako swoją pamiątkę święta miasta lub zapłacić w punkcie honorującym dukat lokalny – traktując jak normalny środek płatniczy. Wprowadzenie do obiegu dukata odbywa się poprzez agentów, partnerów akcji w formie wydania reszty za zakup lub świadczoną usługę. Oznacza to, że każdy z nas, nawet w najmniej spodziewanym momencie może stać się posiadaczem dukata – materialnego symbolu Jakuba Böhme.


tu honorujemyLista Agentów na terenie miasta

Czym jest dukat miejski?  

Nawiązuje on do tradycji i przywileju bicia monety. W dzisiejszych czasach nie jest prawnym środkiem płatniczym, można go jedynie porównać do bonu towarowego, za który można nabyć różne produkty czy usługi. Cechą wyróżniającą w tym przypadku jest forma żetonu.  Dukaty są formą środka płatniczego ale tylko w honorowanych punktach na terenie emitującego je samorządu terytorialnego. Dlatego pełnią funkcję bonu towarowego a nie prawnie obowiązującej monety. W rozumieniu działań marketingowych, są znakomitym elementem promocji miast, gmin.


Pieniądz czy moneta lokalna?

Nie możemy w tym przypadku mówić o pieniądzu, czy monecie lokalnej. Zgodnie z przepisami prawa moneta jest prawnym środkiem płatniczym w całym kraju, a żetony (dukat lokalny) ma jedynie charakter regionalny. Prawo emisji prawnych środków płatniczych przysługuje tylko Narodowemu Bankowi Polskiemu.


strona główna