Dukat Lokalny 2009


Z kart historii ….

Historia pieniądza lokalnego sięga czasów starożytnych kiedy to Rzym zezwalał podbitym miastom Grecji na bicie własnej monety lokalnej z zastrzeżeniem, że na awersie monety musi znajdować się portret aktualnego cesarza.

Rewers monet, miasta mogły kształtować wg własnych upodobań. Kolejnym etapem w rozwoju i powrotu pieniądza lokalnego do funkcjonowania był okres po I Wojnie Światowej kiedy to ze względu na brak pieniędzy w obiegu, lokalne społeczności posiłkowały się emisją własnych monet.

strona główna